Ποια είναι η διαδικασία για τη ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου;

Είναι γεγονός ότι ο καυστήρας πετρελαίου χρησιμοποιείται σε πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Μπορεί να θεωρηθεί ο πιο παραδοσιακός τρόπος θέρμανσης, χωρίς όμως να είναι και ο πιο οικονομικός. Βρίσκεται σε πολλά σπίτια και προορίζεται είτε για κεντρική είτε για αυτόνομη θέρμανση. Γνωρίζεις, όμως, πώς γίνεται η ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου; Εμείς θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε το τοπίο αυτό.

Ο καυστήρας περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά εξαρτήματα. Ιδανικά θα πρέπει να αναλάβει ένας επαγγελματίας με ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο προκειμένου να μη δημιουργηθεί κάποια βλάβη στον καυστήρα. Η ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία. Αυτό γιατί χωρίς αυτή ενδέχεται να μη ζεσταθείς το χειμώνα ή ακόμα χειρότερα να σπαταλάς άδικα τα χρήματά σου. Επομένως, απαιτείται ο καυστήρας πετρελαίου να αποδίδει στο μέγιστο, ώστε να εξοικονομείς περισσότερα. Φυσικά, η ρύθμιση θα πρέπει να γίνεται με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Παρ’ όλα αυτά, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο πιο κατανοητά γίνεται τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Πώς γίνεται η ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου;

Όπως προείπαμε ο καυστήρας περιλαμβάνει πολλά εξαρτήματα, τα οποία δεν αποκλείεται να σου είναι άγνωστα, αλλά καλό θα ήταν να μάθεις τα βασικά. Για τη ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου πρέπει να ακολουθηθούν κάποια βασικά βήματα. Η διαδικασία αυτή ξεκινά με την επιλογή του καταλληλότερου μπεκ ή αλλιώς ακροφύσιου. Σε συνδυασμό με την πίεση αντλίας θα πρέπει να έχουμε την απαιτούμενη παροχή πετρελαίου. Η ιδανική παροχή μπορεί να βρεθεί εάν διαιρέσουμε την ισχύ του λέβητα δια του βαθμού απόδοσής του και της θερμαντικής αξίας πετρελαίου. Στο σημείο αυτό καταλαβαίνεις ότι για την πλήρη ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου πρέπει να γίνονται μετρήσεις με ειδικά όργανα είτε ηλεκτρονικά είτε απλά.

https://blog.douleutaras.com.cy/synthrhsh-kausthra/

Το δεύτερο στάδιο για τη ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου αφορά τη ρύθμιση της πίεσης ψεκασμού του πετρελαίου. Συνήθως αυτή είναι ήδη ρυθμισμένη από τον κατασκευαστή του καυστήρα στην τιμή των 10-12 bar. Ωστόσο, θα ήταν προτιμότερο εάν ρυθμιζόταν στα 11-13 bar. Φυσικά η τιμή θα πρέπει να συνδυάζεται πάντα με το μπεκ και την απαιτούμενη παροχή πετρελαίου. Το τρίτο βήμα περιλαμβάνει τη ρύθμιση του τάμπερ ή αλλιώς του κινητού φράγματος του αέρα, έτσι ώστε η αιθάλη να είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων. Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αφορά τη σωστή ρύθμιση του ποσοστού περιφερικού - κεντρικού αέρα, φέρνοντας τη φλογοκεφαλή στην κατάλληλη θέση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ομαλή ανάφλεξη, η αθόρυβη καύση και το καλό ποσοστό παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα.

ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου

Ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου με βάση τη συνολική θερμική ισχύ

Πέρα από την παραπάνω διαδικασία, γίνεται διαχωρισμός με βάση την τιμή της συνολικής θερμικής ισχύος των εστιών καύσης. Καθορίζονται, λοιπόν, ορισμένα χαρακτηριστικά του καυστήρα.

Πιο συγκεκριμένα, τα κτίρια που έχουν σταθερές εστίες καύσης με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400.000 Kcal/h, θα πρέπει η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή των απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια να είναι στο 20%. Επιπλέον, η ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να βρίσκεται στο 10%. Ενώ η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη της αιθάλης πρέπει να είναι 1 της κλίμακας Bacharach και η ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καυσαερίων 180°C.

Από την άλλη πλευρά, στα κτίρια που έχουν σταθερές εστίες καύσης με συνολική θερμική ισχύ μικρότερη των 400.000 Kcal/h πρέπει η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή των απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια να είναι στο 20%, όπως και προηγουμένως. Ωστόσο, η ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να είναι στο 9%. Ταυτόχρονα, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη της αιθάλης πρέπει να βρίσκεται στο 2 της κλίμακας Bacharach, ενώ η ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καυσαερίων και πάλι στους 180°C.

Επίσης, υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση στη ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου όταν πρόκειται για νέες εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση που μόλις έχεις αγοράσει το σύστημα θέρμανσης, θα πρέπει η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή των απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια να βρίσκεται στο 15%. Ενώ, η ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη της αιθάλης να κυμαίνεται από μηδέν έως ένα στην κλίμακα Bacharach.

https://blog.douleutaras.com.cy/thorivos-kausthra-petrelaiou/

Ελπίζουμε να σε βοηθήσαμε αρκετά σχετικά με τη ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου του σπιτιού σου. Παρ’ όλα αυτά, καλό θα ήταν να αφήσεις τέτοιου είδους εργασίες στους ειδικούς, ειδικά εάν δεν είσαι του χώρου και δε γνωρίζεις σε βάθος το αντικείμενο. Επομένως, καταχώρησε την εργασία σου στην πλατφόρμα μας και πάρε προσφορές από αξιολογημένους επαγγελματίες. Εκείνοι θα αναλάβουν τη ρύθμιση, τη συντήρηση ή την εξαέρωση του καυστήρα σου άμεσα & οικονομικά!

Σχετικά με το Douleutaras

Είμαστε η Νο1 Πλατφόρμα Εύρεσης Επαγγελματιών έχοντας πραγματοποιήσει 195.000+ εργασίες, με πάνω από 3.500 αξιολογημένους επαγγελματίες και 20.000+ χρήστες σε μηνιαία βάση.

Πώς λειτουργεί o Douleutaras

Μας περιγράφεις την εργασία που θες

Μέσα σε λίγη ώρα, ένας ή περισσότεροι αξιολογημένοι επαγγελματίες επικοινωνούν μαζί σου για την υλοποίησή της

Επιλέγεις τον κατάλληλο για σένα

Οι επαγγελματίες του Douleutaras

4.5

Μέσος όρος αξιολόγησης επαγγελματιών

6.000 εργασίες

Κάθε επαγγελματίας έχει ολοκληρώσει περίπου 50 εργασίες

1.000 επαγγελματίες

+2 νέοι επαγγελματίες κάθε μέρα