Πώς Γίνεται η Μελέτη Στατικής Επάρκειας & Πότε Είναι Απαραίτητη;

Όπως είναι γνωστό τίποτα δεν είναι άφθαρτο και πόσο μάλλον τα δομικά υλικά ενός οικοδομήματος. Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα υπόκεινται αρκετές καταπονήσεις και κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος τους. Σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει να γίνεται μελέτη στατικής επάρκειας μιας οικοδομικής κατασκευής, ώστε να ελέγχεται ο βαθμός επικινδυνότητας του κτιρίου. Όμως, πώς γίνεται η μελέτη στατικής επάρκειας; Αυτή πραγματοποιείται από μηχανικούς οι οποίοι εξετάζουν την αντοχή των υλικών σε καταστροφές ή στην πάροδο του χρόνου.

Το κράτος δεν υποχρεώνει τους πολίτες του να πραγματοποιήσουν μελέτη στατικής επάρκειας στο κτίριό τους. Ωστόσο, προτείνεται να γίνει, ώστε να να αυξηθεί η προστασία των πολιτών. Επίσης, οι κρατικοί μηχανισμοί οφείλουν να γνωρίζουν το σύνολο του δομικού πλούτου της χώρα και τη σταθερότητα αυτού, αλλά και να μπορούν να αποδοθούν ορισμένες αιτίες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει ορισμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι μηχανικοί, αλλά δεν είναι απαραίτητο να γίνει σε όλα τα κτίρια, καθώς υπάρχουν εξαιρέσεις. Παρακάτω θα απαντήσουμε όλες τις απορίες σου σχετικά με το πώς γίνεται η μελέτη στατικής επάρκειας.

Ποια είναι τα στάδια της μελέτης στατικής επάρκειας;

1. Τεκμηρίωση και αποτύπωση δεδομένων

Το πρωταρχικό βήμα της διαδικασίας έγκειται στη συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων του κτιρίου. Σε αυτά περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο είναι διαθέσιμο. Τα έγγραφα ενδέχεται να είναι οικοδομική άδεια, μελέτη κατασκευής, σχέδια ή επιπρόσθετες κατασκευές του οικοδομήματος. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι καθόλου απίθανο να μην υπάρχει κάποιο έγγραφο που να πιστοποιεί την κατασκευή. Αυτό γιατί μπορεί να είναι αυθαίρετο οικοδόμημα ή να έχει χτιστεί διαδοχικά, δηλαδή δωμάτιο- δωμάτιο, με προσθήκες που δεν αδειοδοτήθηκαν ποτέ. Οι περιπτώσεις αυτές γίνεται αντιληπτό ότι δυσκολεύουν κατά μεγάλο βαθμό τη δουλειά των μηχανικών.

2. Αποτύπωση και λήψη μετρήσεων

Μόλις συλλεχθούν τα ανωτέρω έγγραφα, θα πρέπει να αποτυπωθεί και η πραγματική κατάσταση του κτιρίου. Θα πρέπει να γίνει μέτρηση των διαστάσεων των δομικών στοιχείων, καθώς και η καταγραφή οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης που έχει προκληθεί από φυσικές καταστροφές. Παράλληλα, για την καλύτερη μελέτη, λαμβάνεται ένα δείγμα των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ελεγχθεί η αντοχή τους. Όλα αυτά τα στοιχεία καταγράφονται σε ειδικό πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει τη γεωμετρική πληροφορία των στοιχείων.

3. Προσομοίωση και ανελαστική ανάλυση

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί διαμορφώνεται στο ειδικό πρόγραμμα ένα τρισδιάστατο μοντέλο προσομοίωσης του οικοδομήματος. Στο μοντέλο περιλαμβάνονται τόσο τα δομικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά τους, όσο και ο βαθμός όπλισής τους. Στη συνέχεια γίνεται αποτίμηση της ικανότητάς τους να λαμβάνουν με ασφάλεια τα φορτία που δέχονται από τη χρήση της κατασκευής. Αυτή γίνεται στην παρούσα φάση του κτιρίου, αλλά είναι ικανή να προβλέψει την ενδεχόμενη τροποποίησή του. Παράλληλα, γίνεται η στατική ανελαστική ανάλυση πλευρικών ωθήσεων του οικοδομήματος. Στη συγκεκριμένη μελέτη ελέγχεται ο τρόπος συμπεριφοράς των υλικών έως ότου φτάσουν στην οριακή τους κατάσταση πριν την πρόκληση βλάβης. Ουσιαστικά, μελετάται η αντοχή τους στα σεισμικά φορτία που μπορούν να δεχθούν.

4. Έλεγχος και αποτίμηση ζημιών

Σε αυτό το στάδιο της μελέτης στατικής επάρκειας ελέγχεται ο βαθμός των ζημιών. Αυτές ενδέχεται να έχουν προκληθεί από φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί και πυρκαγιές ή από την πάροδο του χρόνου και τη μη σωστή τοποθέτηση των υλικών εξ’ αρχής. Για την αξιολόγηση της κατάστασης του οικοδομήματος, έχουν οριστεί τρεις κατηγορίες. Η πρώτη είναι η “άμεση χρήση”, στην οποία οι βλάβες των υλικών είναι αμελητέες έως μηδενικές και μπορεί να κατοικηθεί άμεσα, χωρίς να παρατηρείται ανελαστική παραμόρφωση. Η δεύτερη έγκειται στο επίπεδο “σημαντικών βλαβών”. Σε αυτήν περιλαμβάνονται κτίρια στα οποία έχουν σημειωθεί σημαντικές βλάβες οι οποίες επιδέχονται επιδιόρθωση. Επίσης, η ευστάθειά τους δε δημιουργεί λόγο ανησυχίας και δε θέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτό. Η τελευταία κατηγορία ονομάζεται “οιονεί κατάρρευσης” και πρόκειται για κτίρια στα οποία προβλέπονται αναντικατάστατες ζημίες στα δομικά υλικά.

5. Επεμβάσεις και ενισχύσεις

Στο τελικό βήμα της μελέτης στατικής επάρκειας αποφασίζεται, με βάση τα παραπάνω, ο βαθμός και ο τρόπος επέμβασης στο οικοδόμημα. Εάν οι βλάβες δεν είναι σημαντικές, απλώς γίνεται αποκατάστασή τους, ώστε να επανέλθει η επαρκής αντοχή του. Σε διαφορετικές περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει ασφαλής, εφικτή και οικονομική ενίσχυση του κτιρίου. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τοποθέτηση εξωτερικών μανδύων σε υποστηλώματα ή δοκάρια, τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων ή διατμητική ή καμπτική ενίσχυση. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι παρά το μεγάλο κόστος που απαιτούν οι ενισχύσεις, το κράτος έχει προβλέψει για ορισμένες ελαφρύνσεις. Συγκεκριμένα, σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας η έκπτωση μειώνεται από 30% έως 60%.

Πότε είναι απαραίτητη η μελέτη στατικής επάρκειας;

Θεωρητικά, προτείνεται να γίνεται μελέτη στατικής επάρκειας όλων των οικοδομημάτων κυρίως για την προστασία των πολιτών. Σε δεύτερη φάση καλό θα ήταν να γίνεται ώστε σε περίπτωση για παράδειγμα που θέλεις να αγοράσεις ή να νοικιάσεις ένα χώρο, να μην κάνεις μια άδικη επένδυση. Θα πρέπει, λοιπόν, να ζητήσεις τη συγκεκριμένη μελέτη από τον ιδιοκτήτη για είσαι καλυμμένος. Επίσης, απαραίτητη κρίνεται σε περιπτώσεις σεισμών, ώστε να ελέγχεται από ειδικό μηχανικό η κατάσταση του κτιρίου. Βάσει νόμου, όμως, υποχρεώνονται να υπόκεινται στη στη συγκεκριμένη μελέτη όλες οι κατασκευές που είναι εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετες, έχουν αυθαίρετα τμήματα που επιβαρύνουν την υπόλοιπη κατασκευή ή  έχει χαρακτηριστεί με υψηλό βαθμό προτεραιότητας για επανέλεγχο.

Ποια οικοδομήματα εξαιρούνται της μελέτης στατικής επάρκειας;

Σε κάθε νόμο ή κανόνα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Έτσι συμβαίνει και εδώ. Οι περιπτώσεις των εξαιρέσεων είναι κατοικίες που έχουν οικοδομηθεί πριν τις 09/06/1975, κατασκευές που ολοκληρώθηκαν πριν την 01/01/1983 , μικρές παρεμβάσεις κτιρίων όπως η κατασκευή πέργκολας, καθώς και τα κτίρια μικρής σπουδαιότητας των κατοίκων του, όπως στάβλοι και αχυρώνες.

Ελπίζουμε να απαντήσαμε όλα σου τα ερωτήματα σχετικά με το πώς γίνεται η μελέτη στατικής επάρκειας ενός οικοδομήματος. Εάν ψάχνεις κάποιο τεχνικό γραφείο ή έμπειρο μηχανικό που θα την αναλάβει για εσένα, εμείς είμαστε εδώ! Καταχώρησε την εργασία σου στην πλατφόρμα μας και πάρε προσφορά από αξιολογημένους επαγγελματίες που θα σε εξυπηρετήσουν.

Σχετικά με το Douleutaras

Είμαστε η Νο1 Πλατφόρμα Εύρεσης Επαγγελματιών έχοντας πραγματοποιήσει 195.000+ εργασίες, με πάνω από 3.500 αξιολογημένους επαγγελματίες και 20.000+ χρήστες σε μηνιαία βάση.

Πώς λειτουργεί o Douleutaras

Μας περιγράφεις την εργασία που θες

Μέσα σε λίγη ώρα, ένας ή περισσότεροι αξιολογημένοι επαγγελματίες επικοινωνούν μαζί σου για την υλοποίησή της

Επιλέγεις τον κατάλληλο για σένα

Οι επαγγελματίες του Douleutaras

4.5

Μέσος όρος αξιολόγησης επαγγελματιών

6.000 εργασίες

Κάθε επαγγελματίας έχει ολοκληρώσει περίπου 50 εργασίες

1.000 επαγγελματίες

+2 νέοι επαγγελματίες κάθε μέρα