Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να κάνεις διακανονισμό στη ΔΕΗ;

Το σύστημα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών άλλαξε φέτος την άνοιξη από τη ΔΕΗ, έχοντας σαν στόχο τα νοικοκυριά να μπορούν πιο εύκολα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Αυτό σημαίνει, πως η διαδικασία για το διακανονισμό, αλλά και το τι δικαιολογητικά χρειάζονται για διακανονισμό στη ΔΕΗ, έχουν αλλάξει. Το πιο σημαντικό γεγονός είναι, πως για κάθε σπίτι ισχύει και διαφορετική ρύθμιση, ανάλογα με τις οφειλές του και την οικονομική κατάσταση των μελών του.

Με απλά λόγια, ο διακανονισμός θα γίνεται με πιο ευνοϊκούς όρους, για σπίτια με μικρότερες οφειλές, αλλά και με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Αντιθέτως, για σπίτια που έχουν υψηλές οφειλές προς τη ΔΕΗ, ή που δεν εμφανίζουν χαμηλά εισοδήματα, ο διακανονισμός των οφειλών θα γίνεται με λιγότερη επιείκεια. Θέλεις να μάθεις τι δικαιολογητικά χρειάζονται για διακανονισμό στη ΔΕΗ και τι ισχύει για τις νέες ρυθμίσεις οφειλών; Συγκεντρώσαμε για σένα όλα όσα πρέπει να ξέρεις!

Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τις νέες Ρυθμίσεις Διακανονισμού Οφειλών στη ΔΕΗ!

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για διακανονισμό στη ΔΕΗ;

Ο διακανονισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ένα σπίτι προς τη ΔΕΗ, θα γίνεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, μεγάλη επίδραση θα έχει το ύψος των οφειλών, το οποίο χωρίζεται σε κατηγορίες. Έτσι, τα δικαιολογητικά που χρειάζεσαι, για να ρυθμίσεις τις οφειλές σου, σχετίζονται με αυτούς τους δύο βασικούς παράγοντες. Ας δούμε, ενδεικτικά, τι δικαιολογητικά χρειάζονται για διακανονισμό στη ΔΕΗ, ώστε να έχεις μια πρώτη ιδέα, προτού στραφείς προς καταστήματα της υπηρεσίας.

1) Δικαιολογητικά σχετικά με το ετήσιο εισόδημα του νοικοκυριού

Σε περίπτωση, όπου τα μέλη του νοικοκυριού σου έχουν πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, μπορείς να ωφεληθείς από πιο επιεικείς όρους διακανονισμού οφειλών προς τη ΔΕΗ. Έτσι, χρειάζεσαι δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα για το εισόδημα, όπως είναι οι εκκαθαριστικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος για τα μέλη του νοικοκυριού. Τα όρια, για να θεωρηθεί πως ένα νοικοκυριό έχει πολύ χαμηλό εισόδημα, εξαρτώνται από το πόσα μέλη έχει και σε ποια κατηγορία ανήκουν (παιδιά, ενήλικες κτλ).

2) Δικαιολογητικά σχετικά με την κατανάλωση ρεύματος

Είναι πολύ πιθανό, να χρειαστείς κάποια αποδεικτικά στοιχεία για την κατανάλωση ρεύματος που γίνεται στο σπίτι σου. Αυτό είναι πολύ απλό να βρεθεί, αρκεί να προσκομίσεις τους πιο πρόσφατους λογαριασμούς της ΔΕΗ που έχεις λάβει, σε ένα κατάστημα της υπηρεσίας. Φυσικά, θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, που θα σε ενημερώσουν ότι χρειάζεσαι.

3) Δικαιολογητικά για άτομα με αναπηρία

Αν στο νοικοκυριό υπάρχει κάποιο άτομο με αναπηρία της τάξης του 67% και άνω, τότε υπάρχει το δικαίωμα διαχείρισης οφειλών με πιο επιεικείς όρους. Συνεπώς, θα χρειαστεί να προσκομίσεις στην υπηρεσία της ΔΕΗ το ανάλογο πιστοποιητικό, που αποδεικνύει την ύπαρξη αναπηρίας σε μέλος του νοικοκυριού. Αυτό το δικαιολογητικό χορηγείται από ειδική επιτροπή, η οποία πιστοποιεί ότι το άτομο διαθέτει αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

4) Λοιπά δικαιολογητικά που ζητούνται από τη ΔΕΗ

Η ρύθμιση των οφειλών του σπιτιού σου προς τη ΔΕΗ, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από το ύψος των οφειλών. Έτσι, ανάλογα με τις οφειλές που έχεις και την κατηγορία που κατατάσσεται το σπίτι σου, θα χρειαστείς και τα κατάλληλα δικαιολογητικά για διακανονισμό. Σε τελική ανάλυση, το τι δικαιολογητικά χρειάζονται για διακανονισμό στη ΔΕΗ, εξαρτάται από την ενημέρωση που θα λάβεις, από την ίδια την υπηρεσία. Αν θέλεις να ενημερωθείς για τα συγκεκριμένα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσεις, κάλεσε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 11770, ή επισκέψου ένα κατάστημα υπηρεσιών της ΔΕΗ. Έτσι, θα λυθούν όλες σου οι απορίες.

Για ποιες κατηγορίες νοικοκυριών μπορεί να γίνει διακανονισμός οφειλών;

1) Συνεπή νοικοκυριά, χωρίς διακανονισμούς

Αν δεν έχεις χρειαστεί ξανά διακανονισμό των οφειλών σου και ήσουν συνεπής στις οφειλές σου προς τη ΔΕΗ, μπορείς να έχεις αρκετά ευνοϊκούς όρους ρύθμισης των οφειλών σου. Ανάλογα με το ύψος του μέσου λογαριασμού ΔΕΗ που λαμβάνεις, ορίζεται μια προκαταβολή 10- 20% της οφειλής σου. Έπειτα, πληρώνεις το υπόλοιπο ποσό της οφειλής, μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις.

Διάβασε επίσης: Τι περιλαμβάνει ένα Έντυπο Προσφοράς Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης;

2) Νοικοκυριά συνεπή στην πληρωμή των διακανονισμών

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το σπίτι σου, αν στο παρελθόν έχει χρειαστεί ξανά να κάνεις διακανονισμό οφειλών με τη ΔΕΗ, αλλά ήσουν συνεπής στις πληρωμές των δόσεων. Και σε αυτή την περίπτωση, ορίζεται μια προκαταβολή οφειλών 10- 20% της συνολικής οφειλής. Έπειτα, καταβάλεις τις οφειλές σου μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις.

3) Νοικοκυριά με ιστορικό αθέτησης διακανονισμών

Αν στο παρελθόν έχει χρειαστεί ξανά να κάνεις διακανονισμό με τη ΔΕΗ, αλλά για κάποιους λόγους έχεις αθετήσει τους όρους και δεν έχεις πληρώσει τις δόσεις που ορίστηκαν, τότε το σπίτι σου κατατάσσεται στην κατηγορία αυτή. Οι όροι ρύθμισης των οφειλών σου σχεδιάζονται, όπως εξηγήθηκε και στις παραπάνω περιπτώσεις, οπότε δεν έχεις επιπλέον επιβαρύνσεις. Όσο για το τι δικαιολογητικά χρειάζονται για διακανονισμό στη ΔΕΗ, στην περίπτωση αυτή, είναι πιθανό να σου ζητηθεί επιπλέον κάποιο αποδεικτικό για την αιτία μη πληρωμής των δόσεων του προηγούμενου διακανονισμού σου.

4) Νοικοκυριά, όπου έχει κοπεί το ρεύμα λόγω χρέους για 30 ημέρες

Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν σπίτια, στα οποία έχει κοπεί το ρεύμα για πάνω από 30 μέρες λόγω χρέους, χωρίς να έχει γίνει αίτηση για επανασύνδεση και ρύθμιση οφειλών. Για σπίτια αυτής της κατηγορίας, ισχύουν διαφορετικοί όροι ρύθμισης χρέους. Επίσης, είναι πιθανό να ζητηθούν και διαφορετικά δικαιολογητικά από τη ΔΕΗ. Σε γενικές γραμμές, νοικοκυριά με χρέη, εξαιτίας των οποίων έχει κοπεί το ρεύμα, πληρώνουν 40% προκαταβολή των οφειλών τους. Έπειτα, ορίζονται μέχρι και 12 μηνιαίες δόσεις για αποπληρωμή των οφειλών.

5) Νοικοκυριά με διαπιστωμένη ρευματοκλοπή

Για τα νοικοκυριά που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, θεωρείται πως κατατάσσονται στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Με άλλα λόγια, πρόκειται για σπίτια που επίτηδες δεν πληρώνουν τις οφειλές τους. Συνεπώς, ο διακανονισμός οφειλών τους γίνεται με πιο αυστηρούς όρους. Τυπικά, για την κατηγορία αυτή ορίζεται προκαταβολή περίπου στο 30% του συνόλου της οφειλής. Έπειτα, ορίζονται έως και 18 μηνιαίες δόσεις, στις οποίες πρέπει το νοικοκυριό να αποπληρώσει τις οφειλές του.

Όλα αυτά προβλέπονται από τις νέες ρυθμίσεις για το διακανονισμό οφειλών προς τη ΔΕΗ. Ωστόσο, για κάθε σπίτι μπορεί να ισχύουν διαφορετικά μέτρα, αν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι. Επίσης, το τι δικαιολογητικά χρειάζονται για διακανονισμό στη ΔΕΗ μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες που ισχύουν στο νοικοκυριό σου. Έτσι, η πιο σίγουρη λύση είναι, να καλέσεις στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της επιχείρησης, για να ζητήσεις πληροφορίες ειδικά για την περίπτωσή σου.

Ελπίζουμε να έμαθες όσα χρειάζεσαι, για το διακανονισμό των οφειλών σου προς τη ΔΕΗ. Αν χρειάζεσαι έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ, ή άλλες ηλεκτρολογικές εργασίες, εμείς είμαστε εδώ. Καταχώρησε την εργασία σου και πάρε την πιο συμφέρουσα προσφορά από επαγγελματία ηλεκτρολόγο της περιοχής σου, άμεσα και οικονομικά!

Σχετικά με το Douleutaras

Είμαστε η Νο1 Πλατφόρμα Εύρεσης Επαγγελματιών έχοντας πραγματοποιήσει 195.000+ εργασίες, με πάνω από 3.500 αξιολογημένους επαγγελματίες και 20.000+ χρήστες σε μηνιαία βάση.

Πώς λειτουργεί o Douleutaras

Μας περιγράφεις την εργασία που θες

Μέσα σε λίγη ώρα, ένας ή περισσότεροι αξιολογημένοι επαγγελματίες επικοινωνούν μαζί σου για την υλοποίησή της

Επιλέγεις τον κατάλληλο για σένα

Οι επαγγελματίες του Douleutaras

4.5

Μέσος όρος αξιολόγησης επαγγελματιών

6.000 εργασίες

Κάθε επαγγελματίας έχει ολοκληρώσει περίπου 50 εργασίες

1.000 επαγγελματίες

+2 νέοι επαγγελματίες κάθε μέρα