Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων;

Σίγουρα θα έχεις ακούσει σε συζητήσεις με φίλους και γνωστούς για την ανάγκη τακτοποίησης αυθαιρέτων. Μήπως νιώθεις μπερδεμένος γιατί δε γνωρίζεις τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο νομιμοποίηση αυθαιρέτων και ποια τα δικαιολογητικά τακτοποίησης αυθαιρέτων; Μην αγχώνεσαι! Εμείς θα σου λύσουμε όλες τις απορίες! 

Τα αυθαίρετα, είναι ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται χωρίς να υπάρχει οικοδομική άδεια ή την έχουν υπερβεί. Ένας άλλος λόγος που μπορεί ένα ακίνητο να θεωρείται αυθαίρετο είναι να ακυρωθεί η άδειά του ή να εκτελείται κατά παράβαση διατάξεων. Τώρα όμως δίνεται η ευκαιρία να νομιμοποιηθούν κάποια αυθαίρετα. Παρακάτω θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να κατανοήσεις πλήρως τι ενοούμε με την τακτοποίηση αυθαιρέτων και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται.

Τι ισχύει και ποια είναι τα δικαιολογητικά τακτοποίησης αυθαιρέτων;

1.Τι είναι η Τακτοποίηση Αυθαιρέτων;

Σύμφωνα με το Ν.4495/2017, «απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης». Με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, μπορείς να γλιτώσεις την κατεδάφιση της περιουσίας σου και να μην πληρώσεις υπερβολικά πρόστιμα. Παράλληλα μπορείς να είσαι σίγουρος ότι υπάρχει η δυνατότητα μεταβίβασης, πώλησης, ενοικίασης του ακινήτου καθώς και η λήψη οποιασδήποτε χρηματοδότησης γι αυτό. Επιπλέον, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, δίνεται η δυνατότητα τακτοποίησης ακινήτων που κρίθηκαν στο παρελθόν ώς αυθαίρετα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Πρόκειται δηλαδή για κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια, εκδόθηκε σύμφωνα με κανόνες δικαίου που δεν ίσχυαν.

2. Ποιους Χώρους Περιλαμβάνει η Τακτοποίηση Αυθαιρέτων;

Η τακτοποίηση αυθαιρέτων περιλαμβάνει αρχικά τους χώρους που είναι εκτός προγράμματος όπως είναι για παράδειγμα μια επέκταση ενός υπάρχοντος κτιρίου. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται χώροι που ξεπερνούν το ύψος της οικοδομής όπως δώματα και σοφίτες, ή έχει αλλάξει ο τρόπος χρήσης τους από αυτόν για τον οποίο είχε εκδοθεί άδεια. Τέλος, η τακτοποίηση αυθαιρέτων περιλαμβάνει όλα τα κτίρια και κατασκευές για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ποτέ οικοδομική άδεια στο οικόπεδο που βρίσκονται.

3. Ποια είναι τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά Τακτοποίησης Αυθαιρέτων;

#1 Η Αίτηση του ιδιοκτήτη στο Ν. 4495/2017

Είναι προφανές ότι χωρίς την αίτηση του ιδιοκτήτη, δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία διαδικασία που να αφορά ένα σπίτι, πόσο μάλλον νομιμοποίησης του. Δικαίωμα υπαγωγής έχει επίσης όποιος έχει την υψηλή κυριότητα, ο επικαρπωτής και ο μισθωτής εφόσον έχει δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας μέσω του υπογεγραμμένου συμβολαίου. Τέλος, δικαίωμα υπαγωγής έχει και ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη, ο συνιδιοκτήτης  και όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς.

#2 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής

Αρχικά, χρειάζεται να υπάρχουν 2 αντίγραφα της υπεύθυνης δήλωσης για να προχωρήσει η διαδικασία. Στη δήλωση, πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα πεδία που αφορούν τα προσωπικά σου στοιχεία όπως είναι το όνομά σου, το επώνυμο, η διεύθυνση και ο τόπος κατοικίας κλπ. Στη συνέχεια, καλείσαι να συμπληρώσεις την δήλωση. 

#3 Αντίγραφο του Ε9

Το έντυπο Ε9, είναι ένα φορολογικό έντυπο, σύμφωνα με το οποίο δηλώνεις στο κράτος τα ακίνητα που έχεις στη κατοχή σου. Με λίγα λόγια, δηλώνεις τα σπίτια, οικόπεδα, χωράφια καθώς και τον αριθμό ταυτότητας κάθε ακινήτου, τον κωδικό του, τη διεύθυνση κλπ.

#4 Οικοδομική άδεια

Η οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχει πρέπει να περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη, τη στατική μελέτη, την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, τη μελέτη ύδρευσης κι αποχέτευσης καθώς και τις μελέτες θερμομόνωσης, καύσιμου αερίου και πυροπροστασίας.

#5 Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου αρμόδιου μηχανικού

Αυτό το δικαιολογητικό τακτοποίησης αυθαιρέτων το συμπληρώνει ο εξειδικευμένος μηχανικός που θα επιλέξεις. Πρέπει να συνοδεύεται από το φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής, δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας και τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο για ακίνητα που δεν είναι κατοικίες.

#6  Σχέδια υποβολής στο Ν. 4495/2017

Σε περίπτωση που υπάρχει οικοδομική άδεια, τα δικαιολογητικά τακτοποίησης αυθαίρετων που χρειάζονται είναι: ένα αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, του διαγράμματος κάλυψης, της κάτοψης του ορόφου και της τομής αυθαίρετης κατασκευής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, επισυνάπτεται πρωτίστως το τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, η κάτοψη και η τομή της αυθαίρετης κατασκευής.

#7 Μελέτη στατικής επάρκειας

Η μελέτη στατικής απάρκειας είναι ένα δικαιολογητικό τακτοποίησης αυθαίρετων στο οποίο αναφέρεται αν υπάρχουν βλάβες στο ακίνητο. Πραγματοποιείται σε κάθε κατασκευή που είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετη και σε αυθαίρετα που έχουν υπαχθεί στο Ν.4178/2013. Ιδιαίτερα, στα αυθαίρετα που κατατάσσονται σε μέσης ή υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου. Τέλος, αυτό το δικαιολογητικό είναι αναγκαίο και για κάθε αυθαίρετη αλλαγή που έχει εγκατασταθεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3, Σ4.

#8 Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου της κατασκευής και παράβολα

Τα παράβολα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται και τα πρόστιμα. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις αυθαίρετες κατασκευές. Σε αυτή την κατηγορία, αν το αυθαίρετο είναι έως 100 τ.μ, το παράβολο είναι 250 €. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τα αυθαίρετα κτίρια. Αν το αυθαίρετο είναι από 100 τ.μ μέχρι 500 τ.μ, το παράβολο είναι 500 €. Αν είναι από 500 έως 2000 τ.μ, το παράβολο είναι 1000 €. Για αυθαίρετα από 2000 έως 5000 τ.μ, τα παράβολα κοστίζουν 4000 € και τέλος για αυθαίρετα που ξεπερνούν τα 5000τ.μ  τα παράβολα είναι 10000 €.

Το αντίστοιχο πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπαγωγής, δηλαδή την ημερομηνία εξόφλησης του παραβόλου.

#9 Φωτογραφίες

Εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά τακτοποίησης αυθαίρετων, χρειάζονται και φωτογραφίες του αυθαίρετου από όλες τις όψεις.

Τώρα που γνωρίζεις ποια είναι τα δικαιολογητικά τακτοποίησης αυθαίρετων, μη το καθυστερείς! Η μη τακτοποίηση των αυθαίρετων επισύρει βαριά πρόστιμα διατήρησης! Συμβουλεύσου έναν από τους εξειδικευμένους μηχανικούς της πλατφόρμας μας για να σε βοηθήσει σε οτιδήποτε κι αν χρειαστείς!

τακτοποίηση αυθαιρέτων δικαιολογητικά

Σχετικά με το Douleutaras

Είμαστε η Νο1 Πλατφόρμα Εύρεσης Επαγγελματιών έχοντας πραγματοποιήσει 195.000+ εργασίες, με πάνω από 3.500 αξιολογημένους επαγγελματίες και 20.000+ χρήστες σε μηνιαία βάση.

Πώς λειτουργεί o Douleutaras

Μας περιγράφεις την εργασία που θες

Μέσα σε λίγη ώρα, ένας ή περισσότεροι αξιολογημένοι επαγγελματίες επικοινωνούν μαζί σου για την υλοποίησή της

Επιλέγεις τον κατάλληλο για σένα

Οι επαγγελματίες του Douleutaras

4.5

Μέσος όρος αξιολόγησης επαγγελματιών

6.000 εργασίες

Κάθε επαγγελματίας έχει ολοκληρώσει περίπου 50 εργασίες

1.000 επαγγελματίες

+2 νέοι επαγγελματίες κάθε μέρα